CyberLabs

WORKSHOP BUDAYA KERJA KEPADA BAPA IBU GURU SMK BAKTI NUSANTARA KAB BANDUNG BARAT

WORKSHOP BUDAYA KERJA KEPADA BAPA IBU GURU SMK BAKTI NUSANTARA KAB BANDUNG BARAT

Kali ini CyberLabs diminta oleh SMK Bakti Nusantara sebagai salah satu partner industri untuk mengisi workshop mengenai budaya kerja dalam rangkaian program SMK Pusat Keunggulan atau lebih dikenal dengan sebutan SMK PK.

Dalam kesempatan ini CyberLabs yang diwakili oleh Ahmad Syarif selaku founder dan juga CEO CyberLabs memberikan arahan dan penjelasan kepada bapa ibu guru mengenai budaya kerja seperti apa yang di terapkan di CyberLabs.

Dengan adanya workshop ini diharapkan SMK Bina Putra sebagai akademisi mampu mencetak siswa dan siswi yang benar benar sesuai dengan kebutuhan industri dan tentunya dapat meminimalisir angka pengangguran yang berasal dari lulusan SMK (Sekolah menengah kejurusan).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?